Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Partnerská obec

Partnerská obec Wileroltigen

Když 28.10.1991 přijela do kantonu Bern ve Švýcarsku první delegace zástupců jihočeských obcí, měla za úkol vybudovat vzájemné a trvalé vztahy mezi obcemi kantonu Bern a regionu Jižní Čechy. Cílem mělo být podporování obecní autonomie, vzdělávání a výměna zkušeností v obecní problematice a také vytvoření osobních vztahů mezi odpovědnými osobami v obcích na obou stranách. Postupem doby byly vytypovány obce, které v kantonu i našem regionu byly přibližně stejně veliké, měly některé společné znaky a podmínky a také snahu do přátelských vztahů s obcí v jiném státě vstoupit. Na našem okrese byla mezi některými vybrána i Nová Ves. Starosta obce Jaroslav Bauer a zástupce starosty Jan Borovka a delegace zástupců jihočeských a západočeských obcí odjeli dne 28.10.1998 do Bernu a tam jim byl představen jejich budoucí partner. Tím se stala obec Wileroltigen, která je vzdálená asi 25 km od Bernu. Zástupci naší obce ve Wileroltigenu pobyli několik dní a zjistili, že se tato obec velice podobá naší jak svým obecním životem a hospodářstvím, tak svými problémy a uspořádáním. Poznali lidi pracovité a dobré, velice pohostinné a zvídavé. Následkem bývalé politiky našeho státu měli o nás dosti mylné představy, nedovedli si představit, jak u nás žije taková obyčejná obec se čtyřmi sty obyvateli. Mezi našimi zástupci a zástupci jejich obce vznikly přátelské a kamarádské vztahy a bylo dohodnuto, že zástupci jejich obce přijedou na oplátku do Nové Vsi.

Znak České republiky Znak obce Nová Ves Znak obce Wileroltigen Znak Švýcarska

Wileroltigen - Letecký snímek Nová Ves - zástupci Švýcarské obce Wileroltigen

 Návštěva se uskutečnila 14.6.1999. Zastupitelé Nové Vsi si delegaci z Wileroltigenu převzali na přechodu v Dolním Dvořišti a po cestě do Nové Vsi je provedli v okolí Lipna, navštívili soukromou farmu v Mýtě a prohlédli si stáda dobytka na pastvinách ZD v Brloze. Při prvním společném posezení v našem regionu za účasti obecních zastupitelů Nové Vsi a také zástupců ZD Brloh se netajili tím, že jsou opravdu překvapeni krásou naší oblasti, chovem dobytka i polnostmi, obecní zástavbou a také našimi stavebními památkami. Bylo na nich vidět, že se zajímají o všechno, neboť většinou mezi nimi byli podnikatelé z oblasti zemědělství a zpracování zemědělských produktů.

Mezi 1. dojmy bylo překvapení krásou našeho regionu Nová Ves - přátelské posezení na Hrušticích Nová Ves - počasí přálo k všeobecné spokojenosti Nová Ves - společná návštěva soukromé farmy v Mýtě Stáda dobytka na pastvinách Zemědělského družstva Brloh

Této besedy se zúčastnil i přednosta OkÚ v Č.Krumlově JUDr. František Mikeš, který podal souhrnné informace o našem okrese.

Besedy se zúčastnil i přednosta OkÚ v Č. Krumlově, Judr. František Mikeš

V následujících třech dnech navštívili naši hosté spolu s obecními zastupiteli firmy Fronius, Liru, mlékárnu a výrobnu sýrů v Č.Krumlově a Budvaru v Č.Budějovicích. Ohromným zážitkem pro ně byla večerní Hluboká s osvětlením, Holašovice, prohlídka Č.Krumlova a Budějovic.

Při posezení na rozloučenou jsme si navzájem porozuměli a viděli jsme, že mají nyní reálné pohledy na náš život. Poznali i práci dětí v Mateřské škole v Nové Vsi i systém, jak je o ně postaráno. V dopoledních hodinách byli i ve škole v Brloze, kde nahlédli do tříd při vyučování, do školní jídelny na přípravu oběda, do ubytovací části budov školy a mohli jenom konstatovat, že naše výuka i morálka je jiná, ale také je jiné zabezpečení žáků po vyučování v družinách a při stravování.

Nová Ves - při společné návštěvě Českého Krumlova Společná fotografie z Nové Vsi

 Při společně strávených dnech jsme poznali, že jsou to lidé obyčejní, pracovití a pohostinní, kteří mají takové denní starosti jako my. Umí ale lépe hospodařit a podnikat, neboť doba posledních 4 desetiletí je nezbrzdila. Ale i pro některé by bylo dobré s těmito lidmi hovořit, aby na vlastní uši uslyšeli, že i v bohaté zemi, jako je Švýcarsko, se musí poctivě pracovat a brzy vstávat.

Nová Ves - obě vesnice jsou označeny i názvem své spřátelené obce Starostové při výměně obrazů se symboly svých obcí a států

Ukázalo se, že obě obce to myslí vážně a že budou spolupracovat a přátelit se. Byli jsme dříve svědky různých "frončaftů", kdy se delegace viděly poprvé a naposled. Byla to prázdná gesta. Starosta Wileroltigenu pan Gerhard Hofer a starosta Nové Vsi pan Jaroslav Bauer udržují písemný styk a vzájemně se informují. Nová Ves i Wileroltigen si vyměnily obrazy svých územních celků se státními symboly obou národů, své vesnice označily i názvem své spřátelené obce při silnici na tabuli. Věřme, že se přátelství bude rozvíjet ku prospěchu všech obyvatel obou obcí.

Přátelství obcí Nová Ves - Wileroltigen

ODKAZY NA DALŠÍ PŘÁTELSKÁ SETKÁNÍ:

setkání 2000-Wileroltigen

setkání 2001-Nová Ves

setkání 2001-Wileroltigen

setkání 2002-Nová Ves

setkání 2002-Wileroltigen

setkání 2004-Wileroltigen

setkání 2006-Wileroltigen

setkání 2008-Nová Ves

setkání 2010-Wileroltigen