Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Nová Ves

2. Důvod a způsob založení

Obec Nová Ves (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

Hasiči

Knihovna

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Nová Ves
  Nová Ves 68
  38203 Nová Ves

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Nová Ves
  Nová Ves 68
  38203 Nová Ves

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00
  úterý 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00
  středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
  čtvrtek 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00
  pátek 7:00 - 11:30 12:00 - 13:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 380 745 157
  mobilní telefon: 606 606 181 (starosta)

 • 4.5 Čísla faxu

  není

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  https://www.novaves-ck.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  starosta@novaves-ck.cz

  ou@novaves-ck.cz
 • 4.9 ID datové schránky

  we4av5a

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 0580020349/0800

6. IČ

00475491

7. DIČ

CZ00475491

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz Informace dle zákona 106/1999 a Výroční zprávy

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

viz Informace dle zákona 106/1999 a Výroční zprávy

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: