Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Průvodce obcí a okolím

Průvodce obcí a okolím

Nová Ves 1999, foto Ing. Ladislav Pouzar

Nová Ves je krásná jihočeská vesnice, usazená mezi kopci, obklopena lesy a zatím málo poškozenou přírodou.

První zmínka o Nové Vsi je z roku 1379, kdy byla vedena v soupisu poddanských vesnic pánů z Rožmberka. Vznikla jako pár chalup dřevorubců, které byly založeny v nekonečných lesích Šumavy.

Původní obyvatelé lesy káceli a vypalovali a počala vznikat první políčka a pastviny. Z dřevorubců se časem stali zemědělci i ochránci lesů. Kraj byl poměrně chudý a po staletí se profese lidí neměnily. V zimě, kdy se nemohlo do lesů a na pole, pracovali lidé doma a vyráběli dřevěné nářadí, dřeváky, dřevěná kola k vozům a další dřevěné potřeby. Tyto výrobky se prodejem dostaly daleko do kraje a zručnost novoveských lidí byla velmi známa.

V pozdějších letech, kdy se začal vytvářet profil obce, se středem stala kaplička a s ní sousedící kovárna.

Nová Ves 1999, centrum obce, kovárna + kaplička, foto Ing. Ladislav Pouzar Nová Ves 1999, kaplička - boční pohled, foto Ing. Ladislav Pouzar

Žil zde lid veselý a zbožný. Dochované zvyky veselic, svateb i pohřbů to dosvědčují. Dochovaná "Boží muka" vítala na cestách při příjezdu do obce. Nabádala k pokřižování, zastavení i zamyšlení. I smuteční průvod, který z obce doprovázel zemřelého, se u kapličky Božích muk zastavil a bylo zde poslední jeho rozloučení s vesnicí. Všechny čtyři výklenkové kapličky jsou v evidenci Státního ústavu památkové péče jako památkově chráněné objekty.

Nová Ves, výklenková kaplička 1, foto Ing. Ladislav Pouzar Nová Ves, výklenková kaplička 2, foto Ing. Ladislav Pouzar Nová Ves, výklenková kaplička 3 Nová Ves, výklenková kaplička 4

Po staletí procházela obcí lidová architektura. Zanechala své obrazy na štítech starších statků a usedlostí. Dosti lidí, kteří nevlastnili zemědělskou půdu, se zabývalo zednickými a stavebními profesemi a svoji šikovnost vepsali do fasád selských domů a statků.

Historická zástavba a domovní štíty, celkový pohled  Historická zástavba a domovní štíty, celkový pohledPamátkově chráněná rolnická usedlost, čp. 14, polocelek Památkově chráněná rolnická usedlost, čp. 14, foto Ing. Ladislav Pouzar

Původní vesnická stavení a dochovaná překrásná štítová výzdoba selských stavení.

Původní vesnická stavení - celkový pohled Původní vesnická stavení - celkový pohled Dochovalá překrásná štítová výzdoba selských stavení, celkový pohled Dochovalá překrásná štítová výzdoba selských stavení Dochovalá překrásná štítová výzdoba selských stavení, celkový pohled

Páni z Rožmberka, jeden z nejmocnějších a nejslavnějších rodů v Čechách, byli i hospodáři. Taktéž i většina Schwarzenberků. Jejich vodní díla jsou obpována i dnes a hovoří se o nich s úctou. Na území naší obce byly vystavěny dva velké rybníky počátkem 18. století - Horní novoveský a Dolní novoveský. Bylo to v době, kdy se zaváděl pravidelný chov ryb pro zásobování panství. Horní rybník o rozloze přes 4 ha sloužil svému účelu stále. Dolní rybník o rozloze více než 20 ha byl několik desetiletí přeměněn v louky. V roce 1997 byl znovu vybudován a zavodněn. Svojí krásou a umístěním podtrhuje jedinečnost jihočeské krajiny. O rok později byl dobudován soukromý rybník "Jílek" v Českých Chalupách, které tvoří součást obce Nová Ves.

Dolní novoveský rybník, rozloha 20 ha, foto Ing. Ladislav Pouzar Dolní novoveský rybník, rozloha 20 ha, foto Ing. Ladislav Pouzar Dolní novoveský rybník, rozloha 20 ha, hráz Dolní Novoveský rybník, rozloha 20 ha, hráz, foto Ing. Ladislav Pouzar Horní novoveský rybník, rozloha 4 ha, foto Ing. Ladislav Pouzar Soukromý rybník Jílek v Českých Chalupách, rozloha 0,9 ha

Koncem 19. století vzniká pro Novou Ves potřeba učit mládež a napomáhat vzdělání obyvatel. Je schválena stavba nové školy, která se uskutečnila v roce 1913. Dnes budova školy slouží dětem jako škola mateřská. Děti školního věku dojíždějí do školy v několik kilometrů vzdáleném Brloze.

Původní školní budova, slouží i dnes

V 70. letech vybudovala obec pro "omladinu" sportovní hřiště s dobře vybaveným zázemím. Působí zde místní fotbalový oddíl.

Fotbalové hřiště se zázemím

Od nepaměti je Nová Ves ponořena do zeleně statných stromů. Je to jak u hřiště, u hospody, kde je krásné posezení "Pod kaštany" a také u pomníku padlých občanů z I. a II. světové války. Jejich jména na pomníku připomínají krutost a nesmyslnost válek a lidské utrpení a bolest.

Pomník padlým za 1. a 2. světové války

Všechny důležité změny a nařízení v obci vycházejí z budovy Obecního úřadu. Při zběžném pohledu by málokdo věřil, že tato ze starého přestavěná "chalupa", ukrývá v sobě kanceláře Obecního úřadu, knihovnu, kulturní sál, krásné zdravotní středisko i místnosti k přátelskému posezení.

Budova obecního úřadu

Samotná obec má k sobě připojené České Chalupy a "Jednoty", což jsou roztroušené usedlosti po okolních svazích a údolích.

Horní část obce Nová Ves Horní část obce Nová Ves Nová Ves - osada České Chalupy Nová Ves - Osada České Chalupy

Jako stříbrná nit se mezi poli a loukami vine Novoveský potok, který do vesnice přináší čistou vodu a napájí rybníky.

Novoveský potok s hradly na zadržení vody

Ani staletí se nepostavila pokroku do cesty. V posledních desetiletích se postavilo hodně nových domů a zavedly se všechny vymoženosti techniky. Stojí tak dnes vedle sebe "staré i nové". Jenom každé ukazuje svou dobu.

Nová zástavba rodinných domků Nová zástavba rodinných domků Stará původní selská stavení Stará původní selská stavení

Karel Vochozka, kronikář obce