Drobečková navigace

Úvodní stránka > O obci > Povodně 2002

Povodně 2002

Rozsáhlé povodně postihly Novou Ves v srpnu 2002 a průběh by se mohl rozdělit do 3 vln. První povodňová vlna byla z vydatných dešťů v období 5. - 8. srpna, kdy voda opouští koryto potoka a opadá až v neděli 11. srpna. Tento den odpoledne však začíná kolem 15. hodiny opět pršet, ve 21.30 hodin je hlášen povodňový stupeň 2 a v noci (12. srpna) ve 3.10 hodin povodňový stupeň 3, spouštějí se sirény a je hlášen stav ohrožení. Druhá přívalová vlna zaplavuje silnici, která se stává neprůjezdnou, hřiště, ničí lávky přes potok, je nutné probourat kamenný plot u čp. 30, aby povodňová vlna snížila hladinu v obci. Zasahuje Sbor dobrovolných hasičů Nové Vsi a dobrovolníci z řad občanů. Jsou rozděleny noční hlídky a učiněna výzva pro techniku (TATRA) Zemědělského družstva Brloh. V úterý 13. srpna přestává kolem 9. hodiny pršet, hladina kulminuje a pomalu začíná opadávat. Probíhá odstraňování následků povodní (uvolňování koryta potoka od naplaveného dřeva a prken, čištění česel na "Novoveském rybníku"), odčerpávání vody ze sklepů (dočerpání vody ze sklepů se zdařilo až během středy 14. srpna odpoledne). Pro 3 rodiny byly zajištěny vysoušeče. Přízemní zařízení domů bylo z větší části vystěhováno, evakuace obyvatel nebyla nutná. Při povodních zasahovalo 45 občanů včetně členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů a zaměstnanci Zemědělského družstva Brloh. Předběžné tabulkové odhady škod byly vyčísleny přibližně na 4.125.000 Kč (z toho 1.325.000 na majetku fyzických osob).

První povodňová vlna

vlevo - přepad "Novoveského rybníka" , vpravo - potok pod mateřskou školou:

povodně 2002

povodně 2002

 

 

 

 

 

 

foto vlevo - brod u fotbalového hřiště, foto vpravo - naplněný potok u prodejny: povodně 2002 povodně 2002

 

 

 

 

 

vybřežený potok a zatopený prostor u čp. 34 (Cábovi):

povodně 2002 povodně 2002

 

 

 

 

 

povodně 2002 povodně 2002

 

 

 

 

 

povodně 2002

povodně 2002

 

 

 

 

 

 

zatopený prostor u čp. 1 (Smetanovi):

povodně 2002 povodně 2002

 

 

 

 

 

 

 

D r u h á p o v o d ň o v á v l n a

vlevo - zatopený prostor u čp. 96 (Hüttnerovi), vpravo - podemletý most u "hlavní křižovatky":

povodně 2002

povodně 2002

 

 

 

 

 

 

vlevo - prostor pod "hlavní křižovatkou" , vpravo - zatopený prostor u čp. 34 (Cábovi):

z povodně 2002 povodně 2002

 

 

 

 

 

vlevo: potok není k nalezení - u čp. 33 (Hüttnerovi, "u Kovářů"), vpravo: zatopený prostor u čp. 33, kaple, čp. 91 (Hošnovi), 26 (Nestlerovi, "u Jiloušů") a 83 (Maurerovi):

povodně 2002

povodně 2002

 

 

 

 

 

 

zatopený prostor a vybřežený potok u čp. 85 (Babůrkovi):

povodně 2002

povodně 2002

 

 

 

 

 

 

povodně 2002

potok u mateřské školy pod přepadem "Novoveského rybníka"
(foto vlevo)

 

most u čp. 82 u fotbalového hřiště
(foto dole)

povodně 2002

 

 

 

 

 

 

zaplavená silnice u hřiště, místo na fotografii ozn. "1" ukazuje stav vody 70 cm:

povodně 2002

 

T ř e t í p o v o d ň o v á v l n a postihla Novou Ves v noci z 31. srpna na 1. září, kdy ve 3.15 hodin začíná pršet. Déšť se během 2 hodin mění v přívalový a potok opět vybřežuje a dochází opět k zaplavení objektů. Ráno v 9 hodin začíná čerpání vody ze sklepů.

 

Š k o d y p o p o v o d n í c h

Po povodních bylo nutné odstranit vzniklé škody (např. rekonstrukce lávek, místních komunikací a chodníků, oprava poničeného asfaltu u prodejny, bezpečnostní přeliv u "Novoveského rybníka", oprava mostu na "hlavní křižovatce" a mostu směrem ke kapličce). Náprava škod byla zahájena ihned na podzim roku 2002, některé stavební a udržovací práce byly realizovány v roce 2003 a později. Opravy a rekonstrukce byly spolufinancovány z rozpočtu obce, formou účelových dotací z Ministerstva pro místní rozvoj (Program obnovy venkova) a za podpory Evropské unie (grant na odstraňování povodňových škod a fond Solidarita2). Na opravy přispěli i občané obce, podnikatelé, dále například OÚ Koválovice, MÚ Žirovnice, partnerská obec Wileroltigen ze Švýcarska a KÚ v Českých Budějovicích). Náklady vynaložené na odstraňování povodňových škod činily přibližně 3 mil. Kč.

přepad "Novoveského rybníka" , poničená lávka a prostor u fotbalového hřiště

povodně 2002

povodně 2002

 

 

 

 

 

 

povodně 2002

povodně 2002

 

 

 

 

 

 

vlevo - lávka a poničené fotbalové hřiště, vpravo - zničený most na "hlavní křižovatce"

povodně 2002

povodně 2002

 

 

 

 

 

 

další záběry zcela zničeného mostu na "hlavní křižovatce"

povodně 2002

povodně 2002

 

 

 

 

 

 

poničený asfalt u prodejny

povodně 2002

povodně 2002

 

 

 

 

 

 

zcela zničená lávka u prodejny a vymleté základy kapličky na návsi

povodně 2002

povodně 2002

 

 

 

 

 

 

poničený prostor u čp. 34 (Cábovi) - je vidět množství naplaveného bahna

povodně 2002

povodně 2002

 

 

 

 

 

 

škody u čp. 53 (Klímovi) a kamenný plot u silnice směrem k čp. 53 a 85 (Babůrkovi)

povodně 2002

povodně 2002

 

 

 

 

 

 

povodňové škody v Českých Chalupách

povodně 2002

povodně 2002

 

 

 

 

 

 

 

F o t o g r a f i e o p r a v e n ý c h m í s t p o n i č e n ý c h p o v o d n í (rok 2008):

bezpečnostní přeliv u "Novoveského rybníka" (před mateřskou školou)

povodně 2002

povodně 2002

 

 

 

 

 

 

nová lávka a nově vybudovaný přejezd - u mateřské školy a fotbalového hříště

povodně 2002

povodně 2002

 

 

 

 

 

 

most na "hlavní křižovatce" povodně 2002 povodně 2002

 

 

 

 

 

 

lávka u prodejny a nově postavený most (směr ke kapličce na návsi)

povodně 2002

povodně 2002

 

 

 

 

 

 

zpěvněné břehy potoka a nová lávka u čp. 53 (Klímovi) a 85 (Babůrkovi)

povodně 2002

povodně 2002

Menu

http://www.podnovoveskyrybnik.unas.cz/index.html/

www.kraj-jihocesky.cz

www.portal.gov.cz

spod11[2].png