Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Povodně 2002

Povodně 2002

Rozsáhlé povodně postihly Novou Ves v srpnu 2002 a průběh by se mohl rozdělit do 3 vln. První povodňová vlna byla z vydatných dešťů v období 5. - 8. srpna, kdy voda opouští koryto potoka a opadá až v neděli 11. srpna. Tento den odpoledne však začíná kolem 15. hodiny opět pršet, ve 21.30 hodin je hlášen povodňový stupeň 2 a v noci (12. srpna) ve 3.10 hodin povodňový stupeň 3, spouštějí se sirény a je hlášen stav ohrožení. Druhá přívalová vlna zaplavuje silnici, která se stává neprůjezdnou, hřiště, ničí lávky přes potok, je nutné probourat kamenný plot u čp. 30, aby povodňová vlna snížila hladinu v obci. Zasahuje Sbor dobrovolných hasičů Nové Vsi a dobrovolníci z řad občanů. Jsou rozděleny noční hlídky a učiněna výzva pro techniku (TATRA) Zemědělského družstva Brloh. V úterý 13. srpna přestává kolem 9. hodiny pršet, hladina kulminuje a pomalu začíná opadávat. Probíhá odstraňování následků povodní (uvolňování koryta potoka od naplaveného dřeva a prken, čištění česel na "Novoveském rybníku"), odčerpávání vody ze sklepů (dočerpání vody ze sklepů se zdařilo až během středy 14. srpna odpoledne). Pro 3 rodiny byly zajištěny vysoušeče. Přízemní zařízení domů bylo z větší části vystěhováno, evakuace obyvatel nebyla nutná. Při povodních zasahovalo 45 občanů včetně členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů a zaměstnanci Zemědělského družstva Brloh. Předběžné tabulkové odhady škod byly vyčísleny přibližně na 4.125.000 Kč (z toho 1.325.000 na majetku fyzických osob).

První povodňová vlna

vlevo - přepad "Novoveského rybníka" , vpravo - potok pod mateřskou školou:

přepad Novoveského rybníka povodně 2002

foto vlevo - brod u fotbalového hřiště, foto vpravo - naplněný potok u prodejny:brod u fotbalového hřiště naplněný potok u prodejny

vybřežený potok a zatopený prostor u čp. 34 (Cábovi):

vybřežený potok a zatopený prostor u čp. 34 (Cábovi) vybřežený potok a zatopený prostor u čp. 34 (Cábovi)

vybřežený potok a zatopený prostor u čp. 34 (Cábovi) vybřežený potok a zatopený prostor u čp. 34 (Cábovi) vybřežený potok a zatopený prostor u čp. 34 (Cábovi) vybřežený potok a zatopený prostor u čp. 34 (Cábovi)

zatopený prostor u čp. 1 (Smetanovi):

zatopený prostor u čp. 1 (Smetanovi) zatopený prostor u čp. 1 (Smetanovi)

Druhá povodňová vlna

vlevo - zatopený prostor u čp. 96 (Hüttnerovi), vpravo - podemletý most u "hlavní křižovatky":

zatopený prostor u čp. 96 (Hüttnerovi) podemletý most u hlavní křižovatky

vlevo - prostor pod "hlavní křižovatkou" , vpravo - zatopený prostor u čp. 34 (Cábovi):

prostor pod hlavní křižovatkou vpravo - zatopený prostor u čp. 34 (Cábovi)

vlevo: potok není k nalezení - u čp. 33 (Hüttnerovi, "u Kovářů"), vpravo: zatopený prostor u čp. 33, kaple, čp. 91 (Hošnovi), 26 (Nestlerovi, "u Jiloušů") a 83 (Maurerovi):

potok není k nalezení - u čp. 33 (Hüttnerovi, u Kovářů) zatopený prostor u čp. 33, kaple, čp. 91 (Hošnovi), 26 (Nestlerovi, u Jiloušů) a 83 (Maurerovi)

zatopený prostor a vybřežený potok u čp. 85 (Babůrkovi):

zatopený prostor a vybřežený potok u čp. 85 (Babůrkovi) zatopený prostor a vybřežený potok u čp. 85 (Babůrkovi)

potok u mateřské školy pod přepadem "Novoveského rybníka"potok u mateřské školy pod přepadem Novoveského rybníka

most u čp. 82 u fotbalového hřiště
(foto dole)

most u čp. 82 u fotbalového hřiště

zaplavená silnice u hřiště, místo na fotografii ozn. "1" ukazuje stav vody 70 cm:

zaplavená silnice u hřiště, místo na fotografii ozn. 1 ukazuje stav vody 70 cm

Třetí povodňová vlna

Třetí povodňová vlna postihla Novou Ves v noci z 31. srpna na 1. září, kdy ve 3.15 hodin začíná pršet. Déšť se během 2 hodin mění v přívalový a potok opět vybřežuje a dochází opět k zaplavení objektů. Ráno v 9 hodin začíná čerpání vody ze sklepů.

Škody po povodních

Po povodních bylo nutné odstranit vzniklé škody (např. rekonstrukce lávek, místních komunikací a chodníků, oprava poničeného asfaltu u prodejny, bezpečnostní přeliv u "Novoveského rybníka", oprava mostu na "hlavní křižovatce" a mostu směrem ke kapličce). Náprava škod byla zahájena ihned na podzim roku 2002, některé stavební a udržovací práce byly realizovány v roce 2003 a později. Opravy a rekonstrukce byly spolufinancovány z rozpočtu obce, formou účelových dotací z Ministerstva pro místní rozvoj (Program obnovy venkova) a za podpory Evropské unie (grant na odstraňování povodňových škod a fond Solidarita2). Na opravy přispěli i občané obce, podnikatelé, dále například OÚ Koválovice, MÚ Žirovnice, partnerská obec Wileroltigen ze Švýcarska a KÚ v Českých Budějovicích). Náklady vynaložené na odstraňování povodňových škod činily přibližně 3 mil. Kč.

přepad "Novoveského rybníka" , poničená lávka a prostor u fotbalového hřiště

přepad Novoveského rybníka , poničená lávka a prostor u fotbalového hřiště přepad Novoveského rybníka , poničená lávka a prostor u fotbalového hřiště

přepad Novoveského rybníka , poničená lávka a prostor u fotbalového hřiště přepad Novoveského rybníka , poničená lávka a prostor u fotbalového hřiště

vlevo - lávka a poničené fotbalové hřiště, vpravo - zničený most na "hlavní křižovatce"

lávka a poničené fotbalové hřiště zničený most na hlavní křižovatce

další záběry zcela zničeného mostu na "hlavní křižovatce"

záběry zcela zničeného mostu na hlavní křižovatce záběry zcela zničeného mostu na hlavní křižovatce

poničený asfalt u prodejny

poničený asfalt u prodejny poničený asfalt u prodejny

zcela zničená lávka u prodejny a vymleté základy kapličky na návsi

zcela zničená lávka u prodejny a vymleté základy kapličky na návsi zcela zničená lávka u prodejny a vymleté základy kapličky na návsi

poničený prostor u čp. 34 (Cábovi) - je vidět množství naplaveného bahna

poničený prostor u čp. 34 (Cábovi) - je vidět množství naplaveného bahna poničený prostor u čp. 34 (Cábovi) - je vidět množství naplaveného bahna

škody u čp. 53 (Klímovi) a kamenný plot u silnice směrem k čp. 53 a 85 (Babůrkovi)

škody u čp. 53 (Klímovi) a kamenný plot u silnice směrem k čp. 53 a 85 (Babůrkovi) škody u čp. 53 (Klímovi) a kamenný plot u silnice směrem k čp. 53 a 85 (Babůrkovi)

povodňové škody v Českých Chalupách

povodňové škody v Českých Chalupách povodňové škody v Českých Chalupách

Fotografie opravených míst poničených povodní (rok 2008):

bezpečnostní přeliv u "Novoveského rybníka" (před mateřskou školou)

bezpečnostní přeliv u Novoveského rybníka (před mateřskou školou) bezpečnostní přeliv u Novoveského rybníka (před mateřskou školou)

nová lávka a nově vybudovaný přejezd - u mateřské školy a fotbalového hříště

nová lávka a nově vybudovaný přejezd - u mateřské školy a fotbalového hříště nová lávka a nově vybudovaný přejezd - u mateřské školy a fotbalového hříště

most na "hlavní křižovatce"

most na hlavní křižovatce most na hlavní křižovatce

lávka u prodejny a nově postavený most (směr ke kapličce na návsi)

lávka u prodejny a nově postavený most (směr ke kapličce na návsi) lávka u prodejny a nově postavený most (směr ke kapličce na návsi)

zpěvněné břehy potoka a nová lávka u čp. 53 (Klímovi) a 85 (Babůrkovi)

zpěvněné břehy potoka a nová lávka u čp. 53 (Klímovi) a 85 (Babůrkovi) zpěvněné břehy potoka a nová lávka u čp. 53 (Klímovi) a 85 (Babůrkovi)